Atbalstīs pašvaldības projekts

Ievietoja Persix | Publicēts 28.06.2011

Latgales NVO fonds no 2011.gada 22.februāra -21.martam  lai atbalstītu Daugavpils pilsētas domes Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstīto projektu „Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī" (Projekts LV - 0093) , kur projekta ietvaros tika veidots Daugavpils Cietokšņa kultūras un informācijas centrs, izsludināja ideju konkursu „Mainīgais cietoksnis". Konkursa mērķis bija rast jaunas idejas Daugavpils cietokšņa kultūras dzīves uzsākšanai, kā arī gada pasākumu plāna papildināša. Fonds konkursa balvu fondam piešķīra 100 Ls.

Daugavpils Cietokšņa kultūras un informācijas centra darbības mērķis ir rūpēties par Daugavpils Cietokšņa kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, kultūras pieejamības nodrošināšanu, jaunu kultūras pakalpojumu radīšanu un popularizēšanu, tādejādi veicinot kultūrtūrisma attīstību Daugavpilī un visā pierobežas reģionā.

* Efektīvai centra darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanai, tiek izstrādāts gada pasākumu plāns. Gada pasākuma plāns satur aktivitāšu aprakstus, paredzamo mērķauditoriju, norises laiku, iesaistītās puses un nepieciešamo finansējumu tā realizācijai. Gada pasākuma plāns kalpos par pamatu ikgadējo pasākumu organizēšanai pēc aktuālās nepieciešamības un atkarībā no  pieejamajiem resursiem. Par projektu iespējams uzzināt vairāk, sūtot e-pastu: sarmite.teivane@latgale.lv .