Atbalstīta Latgales reģiona Pilsoniskās sabiedrības attīstības stiprināšana.

Ievietoja Persix | Publicēts 08.06.2011

Daugavpils biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA"" NVO darbības atbalsta programmas ietvaros no 01.01.2010. - 28.02.2011. īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projketu „Sabiedrības vienotībai!".

Lai realizētu 35 293,93 EUR vērto projetu, Fonds biedrībai aizdeva 2301,00 LVL, tādejādi piedaloties Latgales reģiona Pilsoniskās sabiedrības attīstības stiprināšanā.

Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:

 • sadarbībā ar pašvaldībām, NVO un uzņēmēju sektoru popularizēt brīvprātīgo darbu, jaunu brīvprātīgo iesaistīšanai;
 • apmācīt un motivēt brīvprātīgos, koordinēt brīvprātīgo darbu;
 • sniegt alternatīvos sociālos bezmaksas pakalpojumus Daugavpils iedzīvotājiem;
 • Atbalstīt Daugavpils NVO darbību (jauniešu, invalīdu, pensionāru NVO);
 • veicināt sabiedrības indivīdu līdzdalību politikas procesā pašvaldības un valsts līmenī;
 • veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību;
 • finanšu līdzekļu piesaistīšanu (arī projektu sagatavošanu).

Projekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:

 • Noorganizēti 10 pasākumi brīvprātīgā darba popularizēšanai (kopā vairāk kā 544 dalībnieki, t.sk. 53 skolēni);
 • Noorganizētas 15 atbalsta grupas, kuras vadīja trīs psihologi (227 cilvēki);
 • Noorganizēti 12 pulciņi - datornodarbības, fitoterapija, floristika, sporta sekcija, dāmu klubiņš, angļu valodas, vācu valodas, latviešu valodas, erudīcijas, jauniešu, mākslas un dzejas (kopā 162 dalībnieki); notikušas 25 Jauniešu kluba tikšanās;
 • Sniegti dažādi pakalpojumi: nodrošināti pavadoņa pakalpojumi 10 cilvēkiem, frizētavā „Orhideja" sniegti pakalpojumi 541 cilvēkam, sniegtas 98 datorspeciālista konsultācijas, 32 konsultācijas NVO menedžmentā, 15 konsultācijas projektu rakstīšanā, piesaistīti 5 brīvprātīgie kurjera darbam un 46 brīvprātīgie aprūpei mājās;
 • Veikts pētījums par Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centra pakalpojumiem un brīvprātīgo darbu tajā;
 • Īstenoti 5 projekti (finansētāji NVA, Sorosa fonds-Latvija, SIF), sagatavoti 8 jaunu projektu pieteikumi (3 ir piešķirts finansējums); dalība 5 citos projektos (t.sk. „Paēdušai Latvijai"), dalība 7 starptautiskos pasākumos un 91 citu organizāciju rīkotos pasākumos;
 • Iztulkoti un iespiesti 60 dažādu NVO dokumenti latviešu valodā;
 • Biedrības darbības popularizēšanas nolūkos izgatavotas 300 uzlīmes, 100 vizītkartes, sagatavoti 5 video sižeti par brīvprātīgo darbu, publicētas 52 preses relīzes par biedrības darbību, kas publicētas dažādos masu medijos Latvijā un ārvalstīs