Fonds atbalsta pirmo projektu Ludzas novadā

Ievietoja Osis | Publicēts 27.10.2014

2013.-2014. gadā Ludzas Diabēta biedrība īstenoja projektu "Uzvarēsim diabētu kopā!", kuru finansiāli atbalstīja Sabiedrības Integrācijas Fonds Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „NVO projektu programma" ietvaros.

Projekta mērķis bija veicināt cukura diabēta pacientu labklājības līmeni, izglītojot un informējot viņus par viņu tiesībām un iespējām, kā arī sekmēt novada ekonomisku izaugsmi, mudinot sabiedrību rūpēties par savu veselību. Projekta kopējais finansējums bija 17 364,31 EUR, no kuriem 90% - 15 627,88 EUR deva SIF un 10%- 1736,43 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Ludzas novada pašvaldība.

Projekts ilga 1 gadu - no 1.augusta 2013. gada līdz 31.jūlijam 2014. gada. Projekta ietvaros tika izveidota glikozes un holesterīna regulārās mērīšanas sistēma, proti, projekta ietvaros biedrības biedri katra mēneša otro sestdienu piedāvāja bezmaksas glikozes un holesterīna līmeņa mērīšanas akcijas. Šis laiks - mēneša otrā sestdiena, nav nejauša izvēle. Šajā dienā Ludzā notiek tirgus un to parasti apmeklē liela daļa iedzīvotāju. Ludzas Diabēta biedrības telpas atrodas tur pat netālu no tirgus un cilvēkiem bija ērti pie reizes arī izmērīt glikozes un holesterīna līmeņi. Tagad, pēc projekta beigām, mērīšanas akcijas turpinās un cilvēki apmeklē tās tik pat aktīvi.

Projekta ietvaros aktīvākie biedrības biedri mācījās, lai kļūt par konsultantiem esošiem un potenciāliem cukura diabēta pacientiem. Viņi apguva zināšanas "Jaunķemeros" profesionālo mediķu, fizioterapeitu un psihologu pavadījumā, kā arī plašajās diskusijās ar Latvijas Diabēta Federāciju, Latgales Diabēta biedrībām un citiem partneriem. Vis interesantākā izveidojās sadarbība ar Šauļajas apgabala diabētiķu biedrību "Lemtis", kuri dalījās ar pieredzi noslēguma konferencē Ludzā. Projekta ietvaros izveidota mājas lapa www.ludzasdiabetiki.lv, izdoti informējošie bukleti par biedrību un pirmajiem cukura diabēta simptomiem, iegādāti speciālie medicīniskie gudrie svari, kas var noteikt ķermeņa masas indeksu un precīzi nodefinēt ar to saistītos riskus. Bet galvenais - Ludzas Diabēta biedrības biedri vairs nav tikai pacienti, viņi kļuva par zinošiem palīgiem mediķiem, jo, kā zināms, cukura diabēts ir slimība, ar kuru jādzīvo, un biedrības biedri var palīdzēt ikvienam: ar padomu, ar aktuālāko informāciju, ar diabētiķiem pieejamajiem pakalpojumu sarakstiem, vienkārši ar savu dzīves gudrību un atbalstu.

Ideju nākotnei ir daudz, īpaši gribas turpināt sadarbību ar biedrību "Lemtis". Būtu nepieciešams detalizēti izpētīt situāciju Latvijā ar tā sauktām "Diabētiķa pasēm", kas dod daudz priekšrocības, kā arī piedāvāt Ludzas novada bērniem un jauniešiem, kas sirgst ar šo slimību, starptautisko nometni ar specializētām apmācībām.

Šis nav pirmais Ludzas Diabēta biedrības projekts, bet šajā biedrība saskarās ar jautājumu, kur dabūt priekš finansējumu projekta īstenošanai? SIF kopumā par projekta īstenošanas laiku dod tikai 80% no visa sava finansējuma, 10% pārskaita pēc visu atskaišu saņemšanas un apstiprināšanas. Bet kā lai īsteno projektu, ja biedrībai nav savu ienākumu, ar kuriem varētu segt uz laiku trūkstošo summu? Izrādījās, ka līdzīgas problēmas ir arī citām biedrībām. Tad biedrības biedri uzzināja par nodibinājumu "Latgales nevalstisko organizāciju fonds", kuru vada Oskars Zuģickis un pat to, ka Fonds sniedz palīdzību biedrībām tieši šādās situācijās. Tā Ludzas Diabēta biedrība noslēdza līgumu ar Fondu un Fonds ļoti operatīvi pārskaitīja biedrībai trūkstošos 1719,83 EUR, kuri tiks atdoti, tiklīdz SIF pārskaitīs biedrībai gala maksājumu. Liels paldies nodibinājumam "Latgales Nevalstisko Organizāciju Fonds" un Oskaram Zuģickim.

 Projekta vadītāja Tatjana Juškāne