Fonds atbalsta pirmo projektu Ludzas novadā

Ievietoja Osis | Publicēts 27.10.2014

2013.-2014. gadā Ludzas Diabēta biedrība īstenoja projektu "Uzvarēsim diabētu kopā!", kuru finansiāli atbalstīja Sabiedrības Integrācijas Fonds Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „NVO projektu programma" ietvaros.

Projekta mērķis bija veicināt cukura diabēta pacientu labklājības līmeni, izglītojot un informējot viņus par viņu tiesībām un iespējām, kā arī sekmēt novada ekonomisku izaugsmi, mudinot sabiedrību rūpēties par savu veselību. Projekta kopējais finansējums bija 17 364,31 EUR, no kuriem 90% - 15 627,88 EUR deva SIF un 10%- 1736,43 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Ludzas novada pašvaldība.

lasīt tālāk

Iespēja saņemt bezmaksas kontu un visus tā apkalpošanas izdevumus projektu realizācijai

Ievietoja Persix | Publicēts 28.06.2011

Fonds, nōslēdzot 2011.gada pavasarī līgumu ar Nordea baknu PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM piedāvā iespēju uz projekta laiku atvērt bezmaksas kontu NARDEA bankā. 

Visas darbības, kas skar konta apsaimniekošanu, pārskaitījumus u.tt. ir bezmaksas.

Par nosacījumiem kas jāizpilda lai Jūsu b-ba saņemtu bezmaksas kontu, aicinām sazināties ar Fonda Valdes priekšsēdētāju O.Zuģicki pa tālruni: (+371) 26565858.

Fonda administrācija izsaka pateicību Nordea bankai un īpaši tās Daugavpils filiālei par atbalstu nevalstīsko organizāciju darbībai!

lasīt tālāk

Atbalstīs pašvaldības projekts

Ievietoja Persix | Publicēts 28.06.2011

Latgales NVO fonds no 2011.gada 22.februāra -21.martam  lai atbalstītu Daugavpils pilsētas domes Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstīto projektu „Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī" (Projekts LV - 0093) , kur projekta ietvaros tika veidots Daugavpils Cietokšņa kultūras un informācijas centrs, izsludināja ideju konkursu „Mainīgais cietoksnis". Konkursa mērķis bija rast jaunas idejas Daugavpils cietokšņa kultūras dzīves uzsākšanai, kā arī gada pasākumu plāna papildināša. Fonds konkursa balvu fondam piešķīra 100 Ls.

lasīt tālāk

Latgales NVO piesaistīti 100 000 USD

Ievietoja Persix | Publicēts 08.06.2011

Lai panāktu ilgtspējīgas pozitīvas pārmaiņas iedzīvotāju dzīves kvalitātē Latgales plānošanas reģiona īpaši atbalstāmajās teritorijās, atbalstot vietēja mēroga, ekonomiskās krīzes padziļināto problēmu risināšanu, jaunu resursu veidošanu un kopienu attīstību, Sorosa fonds-Latvija no Džordža Sorosa izveidotā Ārkārtas palīdzības fonda (Emergency Fund) 2011.gadā konkursam "Audz Latgale!" Latgales reģiona NVO piešķīra 100 000USD. Konkursa http://www.sfl.lv/public/30285.html idejas tapšanā, kā arī nolikuma izstrādē un vērtēšanā, savu darba atravu ieduldīja arī Latgales NVO fonda administrācija.

lasīt tālāk

Atbalstīta Latgales reģiona Pilsoniskās sabiedrības attīstības stiprināšana.

Ievietoja Persix | Publicēts 08.06.2011

Daugavpils biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA"" NVO darbības atbalsta programmas ietvaros no 01.01.2010. - 28.02.2011. īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projketu „Sabiedrības vienotībai!".

lasīt tālāk