Latgales NVO piesaistīti 100 000 USD

Ievietoja Persix | Publicēts 08.06.2011

Lai panāktu ilgtspējīgas pozitīvas pārmaiņas iedzīvotāju dzīves kvalitātē Latgales plānošanas reģiona īpaši atbalstāmajās teritorijās, atbalstot vietēja mēroga, ekonomiskās krīzes padziļināto problēmu risināšanu, jaunu resursu veidošanu un kopienu attīstību, Sorosa fonds-Latvija no Džordža Sorosa izveidotā Ārkārtas palīdzības fonda (Emergency Fund) 2011.gadā konkursam "Audz Latgale!" Latgales reģiona NVO piešķīra 100 000USD. Konkursa http://www.sfl.lv/public/30285.html idejas tapšanā, kā arī nolikuma izstrādē un vērtēšanā, savu darba atravu ieduldīja arī Latgales NVO fonda administrācija.

Konkursā finansējumu savām idejām saņēma:

1. Ludzas Invalīdu biedrība (LIb) ar projektu „Adīšanas Darbnīcu izveide Ludzā un Zilupē cilvēku ar invaliditāti ekonomiskās kapacitātes celšanai/ADDA", Ludzas novads

2. Kulturys studeja „SPEIGA" ar projektu „Pašapgādājoša, klimata risku izturīga saimniekošana Dienvidlatgalē", Daugavpils novads

3. Riebiņu novada biedrība „Atspulgs L" ar projektu „Stabulnieki - pozitīvo pārmaiņu gaidās!", Riebiņu novads

4. Vecāku biedrība „Pūces māja" ar projektu „Mēs varam!", Vārkavas novads

5. Biedrība „Izglītības un informācijas tehnoloģiju darbnīca" ar projektu „Amatnieku darinājumu tirdzniecības sociālais uzņēmums „Andelplacis"", Rēzeknes novads

6. Biedrība „Mēs pasaulē" ar projektu „Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu centra „Skreine" izveidošana Rugāju novadā", Rugāju novads.

7. Balvu pensionāru biedrība ar projektu „Labdarības akadēmija/kooperatīvs - „SĀTA"", Balvu novads.

8. Biedrība „Rāzna Plus" ar projektu „Makome jeb notici sev un savai nākotnei!", Rēzeknes novads.

9. Biedrība „Bāreņu aprūpes centrs „Kopā ar mums"" ar projektu „Lauku kopiena „Oāze"".

10. Biedrība „NEVO DROM D" ar projektu „Nodarbinātības saimniecības veidošana sociālā riska grupām Skrudalienas pagastā", Daugavpils novads.