Par Latgales nevalstisko organizāciju fondu

Ievietoja Ilgvars | Publicēts 30.03.2010

Fonda mērķis ir attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Latgales reģionā, kā  arī sekmēt Latgales reģiona izaugsmi, atbalstot iedzīvotājiem un reģionam nozīmīgas iniciatīvas sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, mākslā, amatieru sportā,  vides aizsardzībā un citās Fonda noteiktās jomās, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

Dibinātāji:
1. Dienvidlagales NVO atbalsta centrs
2. Preiļu NVO centrs
3. Ziemeļlatgales NVO atbalsta centrs  

Valdes locekļi:
1. Oskars Zuģickis - valdes priekšsēdētājs
2. Ineta Liepniece - valdes locekle
3. Oskars Orlovs - valdes loceklis

Fonda uzdevumi:
1. regulāri izzināt sabiedrības aktuālākās vajadzības Latgales reģionā;
2. piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus;
3. nepieciešamības gadījumā piesaistīt citu finansējumu Fonda darbības nodrošināšanai un mērķa sasniegšanai;
4. Fonda noteiktajā kārtībā piešķirt finansējumu/līdzfinansējumu Latgales reģiona sabiedrībai aktuālāko un nozīmīgāko iniciatīvu īstenošanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura;
5. veidot un uzturēt pastāvīgo finanšu uzkrājumu (neaizskaramo kapitālu) Fonda ilgtspējas nodrošināšanai.

Informācija ziedotājiem:
nodibinājums "Latgales nevalstisko organizāciju fonds"
reģistrācijas numurs 40008167187
juridiskā adrese: Parādes iela 1-314
Banka Nordea banka
konts LV87NDEA0000083105870

Latgales_NVO_ fonds_statuti.doc